Onze Verhuurgarantie

U kunt bij ons een zogeheten Verhuurgarantie afsluiten. Dat is een garantie PER e-scooter voor een bedrag van € 5,00. Als u met ons een garantiedekking bent overeengekomen bent u;

 1. geen schadevergoeding verschuldigd bij diefstal, als u de sleutel van het Gehuurde kunt tonen en aangifte doet bij de gemeente waarin de diefstal heeft plaatsgevonden.
 2. geen schadevergoeding verschuldigd bij schade aan het Gehuurde, tenzij de schade veroorzaakt is door oneigenlijk gebruik van het Gehuurde.
 3. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode recht op volledige restitutie.

Annuleringsvoorwaarden:

Bij ons kunt u een verhuurgarantie afsluiten die recht geeft op 100% restitutie tot 1 week voor aanvang van de huurperiode en tot 2 dagen van te voren mag u de reservering kosteloos verplaatsen.

Zonder verhuurgarantie is de restitutie bij annuleren als volgt;

 1. 7 dagen of meer voor aanvang van de huurperiode 50 %
 2. Tot 3 dagen voor aanvang van de huurperiode 30%
 3. 3 dagen of korter voor de huurperiode, geen terugbetaling
 4. U krijgt de restitutie binnen 7 dagen teruggestort.
 5. Tot 2 dagen van te voren recht op verplaatsen van uw reservering en/of ontvangst van een voucher.

Wat te doen bij diefstal en schade;

In geval van diefstal of verlies van het Gehuurde moet u hiervan direct melding aan ons doen.

Tevens moet u hiervan aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin het voor geval zich heeft voorgedaan. In geval van diefstal of verlies stellen wij de directe schade gelijk aan de dagwaarde van het gehuurde.

In dat geval dient u dus de dagwaarde van het Gehuurde te vergoeden. De huurprijs daarbij niet inbegrepen. U kunt bij ons ook tegen betaling de Verhuurgarantie kiezen om kosten bij diefstal en meer uit te sluiten.

 1. geen schadevergoeding verschuldigd bij diefstal, als u de sleutel van het Gehuurde kunt tonen en aangifte doet bij de gemeente waarin de diefstal heeft plaatsgevonden. U dient wel aangifte te doen bij de politie.
 2. geen schade vergoeding verschuldigd bij schade aan het Gehuurde, tenzij de schade is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het Gehuurde.
 3. geen kosten verschuldigd bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode.