Verhuurgarantie:
PER e-scooter

5,00

U kunt bij ons een zogeheten Verhuurgarantie afsluiten. Dat is een garantie PER e-scooter voor een bedrag van €5,00.

Let op: Aantal = Aantal door u geboekte e-scooters.

Categorie:

Beschrijving

Als u met ons een garantiedekking bent overeengekomen bent u;

  1. geen schadevergoeding verschuldigd bij diefstal, als u de sleutel van het Gehuurde kunt tonen en aangifte doet bij de gemeente waarin de diefstal heeft plaatsgevonden.
  2. geen schadevergoeding verschuldigd bij schade aan het Gehuurde, tenzij de schade veroorzaakt is door oneigenlijk gebruik van het Gehuurde.
  3. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode recht op volledige restitutie.

Zie verder: Onze Verhuurgarantie